неделя 09, май 2021г.
ЗАЕДНО "За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование"-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
21.12.2018г. 21.12.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗАЕДНО
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
14.11.2018г. 14.11.2018г. Обявление по проект ЗАЕДНО
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
04.10.2018г. 31.10.2018г. Покана за провеждане на Шестиспортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
17.10.2018г. 17.10.2018г. проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
10.07.2018г. 18.07.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ - за обучители Черноморец 1
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
10.07.2018г. 18.07.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ - за обучители Черноморец 2
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
10.05.2018г. 02.06.2018г. Покана за провеждане на Пети спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
08.05.2018г. 25.05.2018г. Покана до родителите за провеждане на Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
07.03.2018г. 30.03.2018г. Покана за провеждане на Четвърти спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
13.02.2018г. 13.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ - за обучители
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
09.05.2017г. 31.10.2017г. Покана за провеждане на Третия спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
09.05.2017г. 04.07.2017г. Покана до родителите за провеждане на Първия празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
10.03.2017г. 07.04.2017г. Покана до родителите за провеждане на спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
16.02.2017г. 16.02.2017г. СЪОБЩЕНИЯ по проект BG05M2OP001-3.002-0012-С01 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование )“
покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея