сряда 28, февруари 2024г.
ЗАЕДНО "За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование"-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
21.12.2018г. 21.12.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗАЕДНО
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
14.11.2018г. 14.11.2018г. Обявление по проект ЗАЕДНО
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
04.10.2018г. 31.10.2018г. Покана за провеждане на Шестиспортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
17.10.2018г. 17.10.2018г. проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
10.07.2018г. 18.07.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ - за обучители Черноморец 1
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
10.07.2018г. 18.07.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ - за обучители Черноморец 2
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
10.05.2018г. 02.06.2018г. Покана за провеждане на Пети спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
08.05.2018г. 25.05.2018г. Покана до родителите за провеждане на Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
07.03.2018г. 30.03.2018г. Покана за провеждане на Четвърти спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
13.02.2018г. 13.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“ - за обучители
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
09.05.2017г. 31.10.2017г. Покана за провеждане на Третия спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
09.05.2017г. 04.07.2017г. Покана до родителите за провеждане на Първия празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
10.03.2017г. 07.04.2017г. Покана до родителите за провеждане на спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
16.02.2017г. 16.02.2017г. СЪОБЩЕНИЯ по проект BG05M2OP001-3.002-0012-С01 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование )“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,