петък 24, май 2024г.
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
27.09.2021г. 20.09.2021г. спешно:

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
23.11.2020г. 12.11.2020г.

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
14.09.2021г. 16.10.2020г.

ГРАФИК ЗА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
14.09.2020г. 14.09.2020г.

ГРАФИК ЗА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
10.01.2020г. 10.01.2020г. Покана до родителите за провеждане на Коледно тържество по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
18.11.2019г. 18.11.2019г. ОБЯВА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
27.09.2019г. 27.09.2019г. Занимания по проект "Подкрепа за успех"
покажи съдържаниепокажи съдържание
,