понеделник 15, юли 2024г.
За училището
Кратък текст на съобщението:

ДИРЕКТОРИТЕ В ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО


Съдържание на съобщението:

Иван П. Петров - от 01.09.1925 г. до 01.12.0930 г.

Иванка Хр. Безлова - от 01.12.1930 г. до 22.01.1934 г.

Димо Атанасов - от 22.01.1934 г. до 16.11.1934 г. и от 06.10.1939 г. до 31.08.1945 г.

Кица Арнаудова - от 16.11.1934 г. до 06.10.1939 г.

Атанас Ангелов Филев - от 01.09.1945 г. до 31.08.1955 г. и от 01.09.1957 г. до 10.10.1977 г.

Вълчо Христов Драгинов - от 01.09.1955 г. до 31.08.1957 г.

Гина Димова Керемидчиева - от 10.10.1977 г. до 31.08.1985 г.

Тальо Николов Киряков - от 01.09.1985 г. до 30.06.1992 г.

Славея Георгиева Костадинова - от 01.07.1992 г. до 10.07.2024 г.