петък 23, април 2021г.
Седмично разписание

Седмично разписание

2020/2021 учебна година

I учебен срок 

 

час

1 клас - РР

2 клас - НП

3 клас - СН

4 клас - ОЖ

 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1

Изобр.изкуство

БЕЛ

Изобр.изкуство

БЕЛ

 

 

2

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

 

3

БЕЛ

Англ.език

Математика

Математика

 

 

4

БЕЛ

Математика

Човекът и обществото

Човекът и обществото

 

 

5

ФВС

ФВС

Музика

ФВС

 

 

6

 

 

Англ.език

Комп. моделиране

 

 

7

 

 

 

 

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

 

2

Музика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

 

3

БЕЛ

Музика

Човекът и обществото

Англ.език

 

 

4

БЕЛ

Математика

Математика

Математика

 

 

5

ЧК

ЧК

Техн и предприемачество

Изобр.изкуство

 

 

6

УЧСД – хандбал 1-2 клас

ЧК

ЧК

 

 

7

 

 

УЧСД – хандбал 3-4 клас

 

 

 

С

Р

Я

Д

А

 

1

Музика

Математика

БЕЛ

Математика

 

 

2

БЕЛ

Музика

Англ.език

БЕЛ

 

 

3

Математика

Англ.език

БЕЛ

Изобр.изкуство

 

 

4

ФВС

Околен свят

Математика

Музика

 

 

5

 

ФВС

Музика

Англ.език

 

 

6

УЧСД – Лека атлетика – 1234 клас

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1

БЕЛ

Техн и предпр

Изобр.изкуство

Техн и предприемачество

 

 

2

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

 

 

3

Математика

Математика

БЕЛ

БЕЛ

 

 

4

Техн и предприемачество

БЕЛ ИУЧ

Математика

БЕЛ

 

 

5

 

 

ФВС

Англ.език

 

 

6

 

 

Комп моделиране

Човекът и природата

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

 

1

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ ИУЧ

 

 

2

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ ИУЧ

Математика ИУЧ

Математика

 

 

3

Математика ИУЧ

Математика ИУЧ

Човекът и природата

Математика ИУЧ

 

 

4

Околен свят

Изобр.изкуство

Англ.език

Човекът и природата

 

 

5

Изобр.изкуство

БЕЛ

ФВС

ФВС

 

 

6

УЧСД футбол – 1234 клас

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

час

5а клас

5б клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1

Човекът и природата

БЕЛ

Инф.Технологии – 1 група

БЕЛ

Англ. език

История

2

БЕЛ

Човекът и природата

Изобр.изкуство

БЕЛ

История

Физика

3

ФВС

История

Човекът и природата

Изобр.изкуство

Математика

БЕЛ

4

Математика ИУЧ

ФВС

БЕЛ

Англ. език

БЗО

Инф.Технологии

5

История

Математика ИУЧ

Технологии и Предпр.

Инф.Технологии

ФВС

БЗО

6

Музика

Англ.език

Математика ИУЧ

Математика

Анатомия и Физиология - ОтрПП

ФВС

7

УЧСД – хандбал момичета

Инф.Технологии – 2 група

 

 

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1

Математика

БЕЛ

Англ език

БЕЛ

География

Анатомия и Физиология - ОтрПП

2

География

БЕЛ

Математика

Математика

Англ език

Анатомия и Физиология - РПП

3

БЕЛ

География

ФВС

Технологии

Химия

Англ език

4

БЕЛ

ФВС

БЕЛ

Химия

Музика

Англ език

5

Изобр.изкуство

Англ. език

БЕЛ

География

Математика

Химия

6

Англ.език

Математика

История

Англ. език

БЕЛ

Математика

7

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

 

С

Р

Я

Д

А

 

1

БЕЛ

Инф.Технологии

Англ език

История

БЕЛ

ЗБУТ

2

Технологии и Предпр.

Математика

История

Биология

БЕЛ

ФВС

3

Математика

Технологии и Предпр.

Музика

ФВС

Анатомия и Физиология - РПП

Англ език

4

ФВС

БЕЛ

Човекът и природата

Англ език

Физика

БЕЛ

5

Англ. език

Човекът и природата

Математика

Математика

Англ език

БЕЛ

6

Човекът и природата

Изобр.изкуство

БЕЛ

Физика

История

Изобр.изк.

7

УЧСД – хандбал момчета

 

Музика

 

 

 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1

Човекът и природата

БЕЛ

География

Математика

Инф.Технологии

Англ език

2

Инф.Технологии

Човекът и природата

БЕЛ

Музика

Англ език

Математика

3

БЕЛ

Музика

ФВС

Химия

Математика

Философия

4

Музика

Математика

Англ език

БЕЛ

Предприемачество

Анатомия и Физиология - ОтрПП

5

Математика

Англ. език

Музика

БЕЛ

Анатомия и Физиология - РПП

География

6

Англ. език

ФВС

Математика

География

Ергономия - РПП

Руски език

7

 

 

УЧСД – хандбал

Ергономия - РПП

Долек.помощ- СпецПП

8

 

 

 

 

УЧСД - хандбал

 

П

Е

Т

Ъ

К

 

1

Математика

БЕЛ

Изобр.изкуство

Биология

Философия

Англ език

2

БЕЛ

Музика

Човекът и природата

Математика ИУЧ

БЕЛ

Англ език

3

ФВС

Математика

БЕЛ ИУЧ

Англ език ИУЧ

Физика

История

4

Англ. език

Изобр.изкуство

Математика

История

ФВС

Математика

5

История

Англ. език

Технологии и Предпр

ФВС

Анатомия и Физиология - РПП

Руски език

6

Изобр.изкуство

История

Англ. език

БЕЛ ИУЧ

Долек.помощ- РПП

Ергономия - ОтрПП

7

 

 

УЧСД - футбол

Долек.помощ - РПП

Ергономия - СпецПП

8

 

 

 

 

УЧСД - футбол