петък 31, март 2023г.
Седмично разписание

Седмично разписание

202/2022 учебна година

I учебен срок 

 

час

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1

Математика

БЕЛ

 БЕЛ

ФВС

 

 

2

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

 

3

БЕЛ

ФВС

Математика

БЕЛ

 

 

4

БЕЛ

Математика - РР

ЧО

Математика

 

 

5

 

Музика

АЕ

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

 

2

Музика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

 

3

БЕЛ

Музика

Техн и предпр 

Англ.език

 

 

4

БЕЛ

Математика

Математика

Математика

 

 

5

ЧК

ЧК

Англ.език

ФВС

 

 

6

 

ЧК

ЧК

 

 

7

 

 

 

 

 

 

С

Р

Я

Д

А

 

1

Музика

БЕЛ

БЕЛ

Математика

 

 

2

БЕЛ

Музика

БЕЛ

ЧО

 

 

3

ФВС

Англ.език

Музика

БЕЛ

 

 

4

Математика

Математика

Математика

Музика

 

 

5

Околен свят

ФВС

Англ.език

ЧП

 

 

6

 

 

Комп мод

ФВС

 

 

7

 

 

 

 

 

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

Англ.език

 

 

2

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Математика

 

 

3

ИИ 

Техн и предпр

БЕЛ

БЕЛ

 

 

4

ИИ 

Математика

ЧО

БЕЛ

 

 

5

Математика

Англ.език

ЧП

Техн и предпр

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

П

Е

Т

Ъ

К

 

1

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ  ИУЧ

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ ИУЧ

 

 

2

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ ИУЧ

Математика ИУЧ

ИИ

 

 

3

Техн и предпр

Математика ИУЧ

ФВС

ИИ

 

 

4

Математика ИУЧ

ИИ

Англ.език

Математика ИУЧ

 

 

5

 

Околен свят

ИИ

ЧП

 

 

6

 

 

ИИ

Комп мод

 

 

час

5а клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 kлас

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1

ЧП

ИТ  1 гр

БЕЛ

Англ. Език

Божур – ФТР Т

Физика

2

БЕЛ

ИИ

БЕЛ

Философия

Божур – ТП Т

БЗО

3

ФВС

ЧП

ИИ

Физика

БЕЛ

История

4

Англ. Език

Технологии и Пр.

Матем ИУЧ

БЗО

Изобр Изк

Философия

5

История

Матем ИУЧ

Физика

ФВС

БЗО

БЕЛ

6

Матем ИУЧ

История

ИТ

АФ ОтрПП

Физика 

ЛАТИНСКИ ЕЗИК

7

                  ИТ  2 гр

 

Долек.помощ

 

 

                                                                                                                                                                                    

В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1

Математика

Англ език 

БЕЛ

География

ЗБУТ

ФВС

2

География

Математика

Математика 

Англ език 

ФВС

БЕЛ

3

БЕЛ

ФВС

Технологии

ХООС

БЕЛ

История

4

БЕЛ

БЕЛ

ХООС

Музика

Математика

География

5

ИИ

БЕЛ

География

Математика

Англ език 

ХООС

6

ИИ

История

Англ език 

БЕЛ

ХООС

Математика

7

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

                                                                                                                                                                                                                                                                             

С

Р

Я

Д

А

 

1

БЕЛ

Математика

История

БЕЛ

Божур – ФТР пр

БЗО

2

Технологии и Пр.

Англ език

БЗО

БЕЛ

Божур – ТП пр

ИТ

3

Математика

Музика

БЕЛ

Анатомия РПП Т

История

Физика

4

Музика

ЧП

Англ език 

Физика

БЕЛ

История

5

Англ. Език

ИИ 

Математика

История

ЛАТИНСКИ ЕЗИК

ФВС

6

ЧП

БЕЛ

Музика 

Англ. Език

Руски език

Айлин– ФТР

7

 

 

 

 

Айлин – ФТР

                                                                                                                                                                                         

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1

ЧП

География

Математика

ИТ

Руски език

БЕЛ

2

ИТ – ЗУЧ  1 гр

БЕЛ

Музика

Англ език

Математика

История

3

БЕЛ

Математика

ХООС

Математика

Философия

Икономика

4

Музика 

Англ език 

БЕЛ

Предприемач

География

ХООС

5

Математика 

ФВС

География

История

ЛАТИНСКИ ЕЗИК

Англ език

6

ФВС

Музика

Англ език

Айлин – ЕХРМ

Божур– ЛМ Т

Руски език

 

 

 

ФВС - ИВ

Айлин– ЕХРМ

Божур – ЛМ пр

ДОЛЕК ПОМОЩ

                                                                                                                                                                                                                                      

П

Е

Т

Ъ

К

 

1

Математика

БЕЛ 

БЗО

ФВС

История

Математика

2

Англ. Език

ЧП

Математика

БЕЛ

ИТ

Философия

3

ИТ

БЕЛ ИУЧ

ФВС

Математика

Англ език

География

4

БЕЛ ИУЧ

Математика

История

РПП АФ ПР

Математика

Англ език 

5

История

Технологии и Пр

Англ език  ИУЧ 

РПП АФ ПР

ФВС

ФАРМАКОЛОГИЯ

6

ФВС

Англ език

БЕЛ ИУЧ

Долек.помощ

Божур – ЛМ Т

Руски език

 

ИТ – ЗУЧ  2 гр

 

Божур – ЛМ пр