неделя 14, август 2022г.
Учебници

клас

Учебен предмет

издателство

автор

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквар

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Читанка

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Математика

 

Булвест 2000

Богданова

Околен свят

 

Булвест 2000

Петрова

Изобр.изк.

 

АНУБИС

Дамянов

Музика

 

Просвета плюс

Калоферова

Техн.и предпр.

 

Булвест 2000, Дж.Ачийвмънд

Н. Цанев

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бълг.език

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Читанка

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Англ.език

 

ПРОСВЕТА 1945

Колева, Ставрева

Математика

 

Булвест 2000

Богданова

Околен свят

 

Булвест 2000

Петрова

Музика

 

Просвета плюс

Калоферова

Изобр.изк.

 

Просвета плюс

Цанев

Техн.и предпр.

 

ПРОСВЕТА 1945

Г. Иванов

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бълг.език

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Читанка

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Англ.език

ПРОСВЕТА 1945

Колева, Ставрева

 

Математика

 

Булвест 2000

Богданова

ЧО

 

Просвета плюс

С. Цветанска

ЧП

 

Просвета плюс

М. Касабова

Музика

 

Просвета плюс

Г. Калоферова

Изобр.изк.

 

Просвета плюс

П. Цанев

Техн.и предпр.

 

БИТ И ТЕХНИКА

Николова

Комп.моделиране

 

Нова звезда

И. Иванов

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бълг.език

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Читанка

 

АНУБИС

Ст.Здравкова

Англ.език

 

ПРОСВЕТА 1945

Колева, Ставрева

 

Математика

 

Булвест 2000

Богданова

ЧО

 

Просвета плюс

С. Цветанска

ЧП

 

Просвета плюс

М. Касабова

Музика

 

Просвета плюс

Г. Калоферова

Изобр.изк.

 

Просвета плюс

П. Цанев

Технологии и предпр.

 

БИТ И ТЕХНИКА

Николова

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бълг.език

 

ПРОСВЕТА 1945

В.Михайлова

 

Литература

 

 

ПРОСВЕТА 1945

А.Хранова

Англ.език

Express publishing

Blaze for Bulgaria, 5th Grade

Математика

 

ПРОСВЕТА 1945

Николова, Лилакова

Инф.технологии

 

Булвест 2000

Момчева, Ковачева

История и цивилиз.

 

ПРОСВЕТА 1945

П.Николова,

М.Лилакова

Гeография и икономика

 

ПРОСВЕТА 1945

С.Дерменджиева

ЧП

 

Аз Буки

Кабасанова

Музика

 

ПРОСВЕТА 1945

В.Сотирова

Изобр.изк

 

Анубис

О.Занков

Технологии и предпр.

 

Бит и техника

Т.Николова,

Св. Ананиева

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бълг.език

 

ПРОСВЕТА 1945

В.Михайлова

Литература

 

ПРОСВЕТА 1945

А.Хранова

Англ.език

Express publishing

Blaze for Bulgaria, 6th Grade

Математика

 

Булвест 2000

Колева, Данова

Инф.технологии

 

Булвест 2000

Момчева,Ковачева

История и цивилиз.

 

ПРОСВЕТА 1945

П.Павлов

Гeография и икономика

 

ПРОСВЕТА 1945

Дерменджиева

ЧП

 

Аз Буки

Кабасанова

Музика

 

ПРОСВЕТА 1945

Сотирова

Изобр.изк

 

Анубис

О.Занков

Технологии и предпр.

 

Бит и техника

Т.Николова,

Св. Ананиева

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бълг.език

 

ПРОСВЕТА 1945

В.Михайлова

Литература

 

ПРОСВЕТА 1945

А.Хранова

Англ.език

Express publishing

Blaze for Bulgaria, 7th Grade

Математика

 

Булвест 2000

Колева, Данова

Инф.технологии

 

Нова звезда

И.Иванов

История и цивилиз.

 

ПРОСВЕТА 1945

Р.Гаврилова

Гeография и икономика

 

ПРОСВЕТА 1945

С.Деренджиева

Биология и ЗО

 

ПРОСВЕТА 1945

Кабасанова

Физика и астрономия

 

Просвета-АзБуки

Попов, Караиванов

Химия и оп.ок.среда

 

Просвета плюс

Боянова, Николов

Музика

 

ПРОСВЕТА 1945

Сотирова

Изобр.изк

 

Анубис

О.Занков

Технологии и предпр.

 

Бит и техника

Николова, Ананиева

Списък на учебниците за осми клас през  учебната 2021/2022

 1.  Предприемачество - „Просвета-София” АД - Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Даниела Манчева, Ирена Трасиева, Соня Василева
 2.  Музика - „Просвета-София” АД - Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
 3.  Физика и астрономия - „Просвета-София” АД - Виктор Иванов, Димитър Мърваков, Мая Гайдарова, Мариета Иванова
 4.  Философия - „Просвета-София” АД - Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев
 5.  История и цивилизация - „Просвета-София” АД - Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
 6.  Математика - „Просвета-София” АД - Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова
 7.  Литература - „Просвета-София” АД - Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев
 8.  Български език – „Просвета-София” АД - Весела Михайлова, Руска Станчева, Йовка Тишева, Борислав Борисов
 9.  АЕ – „Еxpress publishing” - Legacy for Bulgaria, Levels A1 & А2 – първа част
 10.  ИТ - „Просвета-София” АД - Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова
 11.  География и икономика - „Просвета-София” АД - Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков,
  Петър Стоянов, Цветелина Пейкова
 12.  Биология и здравно образование – „Просвета АзБуки”- Василий Ишев
 13.  Химия и опазване на околната среда – „Просвета Плюс” -  Лиляна Боянова
 14.  Изобразително изкуство – „Анубис” - Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева
 15.  Анатомия и физиология на човека – „Медицина и физкултура” - Д. Пенев

 

Списък на учебниците за девети и десети клас през  учебната 2021/2022

 

 1. Български език -  Просвета- София - (Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)
 2. Литература за 9 клас – Просвета-София - (Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Любов Шишкова)
 3. Привет! A1.1. Руски език за 9. клас. Част 1- Просвета-София - Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова)
 4. Химия и опазване на околната среда – Просвета Плюс – Лиляна Боянова
 5. Биология и здравно образование – Просвета Азбуки – Василий Ишев
 6. Анатомия и физиология на човека. Медицина и физкултура. – Д.Пенев
 7. Физика и астрономия - Просвета
 8. Математика - Просвета
 9. Английски език – Legacy B1.1 – Express publishing
 10. История и цивилизации-Просвета-София-Георги Марков, Бойко Маринков, Мария Трифонова-Бенова, Румяна Кушева
 11. География и икономика- Просвета-София-Стела Дерменджиева
 12. Философия -  Просвета-София - Евелина Иванова-Варджийска, Ясен Захариев, Донка Панева-Иванова
 13. ИТ- Просвета –София – Николина Николова, Елиза Стефанова
 14. Музика- Просвета –София –  Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
 15. Изобразително изкуство – Просвета – Петер Цанев
 16. Физикална терапия и рехабилитация - Ивет Колева
 17. Лечебен масаж - Тодор Краев
 18. Икономика - Цонка Лалева