неделя 09, май 2021г.
Дневен режим

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ»

Минерални бани, ул. “Калето” № 5, тел. 03722/ 23 11, e-mail: ou_minbani@abv.bg

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

учебна 2020/2021 година

 

Обучението в дневна форма е организирано в едносменен режим на работа. В училището са сформирани 5 групи за целодневна организация на учебния ден.

 

Учебните занятия започват в 08.00 часа и завършват съгласно седмичното разписание на часовете. Учебните часове и почивките са както следва:

 

I – II клас

III – IV клас

V – IX клас

1 час

08.00 – 08.35

08.00 – 08.40

08.00 – 08.40

междучасие

08.35 – 08.50

08.40 – 08.50

08.40 – 08.50

2 час

08.50 – 09.25

08.50 – 09.30

08.50 – 09.30

междучасие

09.25 – 09.50

09.30 – 09.50

09.30 – 09.40

3 час

09.50 – 10.25

09.50 – 10.30

09.40 – 10.20

междучасие

10.25 – 10.40

10.30 – 10.40

10.20 – 10.40

4 час

10.40 – 11.15

10.40 – 11.20

10.40 – 11.20

междучасие

11.15 – 11.30

11.20 – 11.30

11.20 – 11.30

5 час

11.30 – 12.05

11.30 – 12.10

11.30 – 12.10

междучасие

12.05 – 12.20

12.10 – 12.20

12.10 – 12.20

6 час

12.20 – 12.55

12.20 – 13.00

12.20 – 13.00

междучасие

 

13.00 – 13.10

13.00 – 13.10

7 час

 

13.10 – 13.50

13.10 – 13.50

 

График за организиране и провеждане на дейностите в I група за ЦОУД – сборна

и II група за ЦОУД – сборна:

12,05-12,40

ООФА 1 – Обяд

13,00-13,35

Занимания по интереси 1

13,40-14,15

Самоподготовка 1

14,20-14,55

Самоподготовка 2

15,00-15,35

Занимания по интереси 2

15,35-16,10

ООФА 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График за организиране и провеждане на дейностите в III група за ЦОУД –  IV клас:

12,10-12,50

ООФА 1 – Обяд

13,00-13,40

Занимания по интереси 1

13,40-14,20

Самоподготовка 1

14,20-15.00

Самоподготовка 2

15,00-15,40

Занимания по интереси 2

15,40-16,20

ООФА 2

 

График за организиране и провеждане на дейностите в IV група за ЦОУД – самостоятелна, V клас и V група за ЦОУД – сборна, VI и VII клас:

13,00-13,40

ООФА 1 – Обяд

13,40-14,20

Самоподготовка 1

14,20-15,00

Самоподготовка 2

15,00-15,40

Занимания по интереси 1

15,40-16,20

Занимания по интереси 2

16,20-17,00

ООФА 2