петък 24, май 2024г.
Съобщения
Дата на публикуване: 14.09.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

15 септември 


Съдържание на съобщението:

Откриване на учебната година - 15 септември 2023 г., 09.00 ч., в двора на училището.


Публикувано от:
Русева, Маргарита
Учител по математика