неделя 23, юни 2024г.
Съобщения
Дата на публикуване: 14.09.2023г.
Съобщението е:
за сведение

Съдържание на съобщението:

Откриване на учебната година - 15.09.2023 г., 9.00 ч., двора на училището.


Публикувано от:
Тодорова, Анна
Старши учител по английски език