неделя 23, юни 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Дата на публикуване: 18.09.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024 година


Съдържание на съобщението:

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024 година


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор