понеделник 15, юли 2024г.
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Съдържание на съобщението:

ОБЯВА

Уважаеми ученици, учители и родители,

на 13.12.2019г. от 15.00 ч. в стола на училището с участие на учениците от групите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ще се проведе коледно тържество под наслов „Сцената ни учи и сближава“.

В програмата ще се включат всички ученици от групите

/от първи до седми клас/!


ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШИЯ ПРАЗНИК!


ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

„СЦЕНАТА НИ УЧИ И СБЛИЖАВА“

(междуучилищна дейност по проект

BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“)

Дата: 13.12.2019 г.

Начален час: 15,00 ч.

Място: Сцената в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Тема: „Сцената ни учи и сближава“

Форма на участие: драматизации, представени от участниците в групите за допълнително обучение по БЕЛ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Възрастова група: 1 – 7 клас

Организатор/Домакин: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани

Партньор/Гост: СУ „Христо Ботев“ – Караманци

Максимален брой участници: 200