петък 22, септември 2023г.
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Съдържание на съобщението:

https://podkrepazauspeh.mon.bg/images/logo-eu70.png?v=2https://podkrepazauspeh.mon.bg/images/logo-project70.png  https://podkrepazauspeh.mon.bg/images/logo-opnoir70.png

ГРАФИК ЗА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Група

Ръководител

Ден и час на провеждане

Брой

часове

Място на провеждане

ДО по БЕЛ –

1 клас

Румяна Радева

Вторник,

от 15,40

Четвъртък,

от 15,00

1

 

2

Кабинет КМ

 

Кабинет КМ

ДО по БЕЛ –

2 клас

Нина Петрова

Сряда, от 12,20

 

Петък, от 12,20

1

 

1

класна стая

 

класна стая

ДО по БЕЛ –

3 клас

Софка Найденова

Сряда,

от 15,00

2

Кабинет КМ

 

 

ДО по МАТЕМАТИКА – 4 клас

Оля Желева

Вторник,

от 15,40

Петък,

от 15,00

1

 

2

класна стая

 

класна стая

ДО по МАТЕМАТИКА – 5 клас

Маргарита Русева

Четвъртък,

от 15,00

2

класна стая

№ 3 - III

ДО по МАТЕМАТИКА – 6 клас

Татяна Кехайова

Понеделник,

от 15,00

Четвъртък,

от 15,00

1

 

1

класна стая

№ 2 – III

класна стая

№ 2 - III

ДО по БЕЛ –

7 клас

Жулиета Тодева

Понеделник,

от 15,00

Сряда,

от 15,00

1

 

1

класна стая

№ 3 – III

класна стая

№ 3 - III

 


Прикачен файл: