неделя 23, юни 2024г.
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
Дата на публикуване: 20.09.2021г.
Съобщението е:
спешно
Кратък текст на съобщението:

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


Съдържание на съобщението:

Изх. № ПУ-336-5/20.09.2021 г.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

 

ОБЯВА

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – МИНЕРАЛНИ БАНИ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА, ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ 01.10.2022 Г.

 

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Умения за работа с компютър;

- Завършено основно, средно или висше образование;

- Умения за работа с представители на малцинствата;

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление по образец от училището;

- Трудова автобиография;

- Копие от документа за завършено образование;

- Карта за предварителен медицински преглед-при първо постъпване на работа;

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

- От 20.09.2021 г. до 27.09.2021 г.

- В сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани

- Адрес: с. Минерални бани, ул. Калето № 5

- Телефон за контакт 03722/2311

 

 

 

 

 

Директор:   /п/
(С. Костадинова)