понеделник 15, юли 2024г.
За училището
Кратък текст на съобщението:

История на училището


Съдържание на съобщението:

 

          Първите данни за просветното дело в района на Минерални бани са от 1845 г. в Държавен архив – Хасково (ф.186, оп.1, ае 22). Според този източник първото училище в Горната махала на с.Брястово се помещава в дюкяни, а учителите са наемани и издържани от населението в селото. В началото обучението се води на старобългарски език. От 1859 г. за училищна сграда се ползва черквата, която има 3 стаи. Едната служи за черква, а другите две – за обучение на учениците. До 1874 г. обучението се води много опростено – учителят шие и едновременно учи учениците. През 1878 г. в селото се връща и учителства Ванчо Докузов, родом от селото. Той оставя трайни спомени и убеждава мнозина бащи да изпратят синовете си да следват. Нуждата на държавата от интелигентни хора го заставя да отиде в Пловдив, където заема длъжността финансов началник.

          През 1884 г. над черквата се надгражда втори етаж, който служи за училище. От тази учебна година – 1884/1885, са първите преки доказателства за съществуването на Брястовското първоначално училище като държавна институция, чийто наследник е нашето училище – Главната книга на училището. Данни за времето до 1937 г. почти няма. В летописната книга на училището от този период се споменава, че от 1.Х.1937 г. “началното училище в Горната махала на село Брястово става самостоятелно със свой шеф – Главен учител Иван Поппетров”, от с.Долни брод, Македония, завършил Серското педагогическо училище проз 1912 г. с диплом, работещ тук до 9.ІХ.1916 г. като учител.

          На 12 май 1947 г. започва изграждането на новата учебна сграда. В основите й се поставя камък с традиционните данни (летописни бележки). Организира се общоселска бригада и в изграждането на сградата вземат участие вси(ки жители на селото. Построяват се две класни стаи, една канцелария, кухня зя детската градина и салон. На 15.ХІІ.1947 г. учениците влизат в новото училище.

          До 1956 г. в училището има две паралелки с по два слети класа и работят двама учители. На 5.VІІ.1956 г. училището е радиофицирано от Бялко Ванчев Бялков, техник към местната телеграфопощенска станция, с материали, доставени от него в знак на признателност към училището, което му е дало начално образование.

           През учебната 1956/1957г. учениците са 28 и всички класове се сливат в една паралелка с един учител – Василка Георгиева Бялкова. Така поради намалелия брой ученици от началото на следващата учебна година те се пренасочват към Основното училище в Долната махала на с.Брястово.

          Данни за Основното училище в Долната махала на с.Брястово черпим от народната памет и летописната книга на училището, започната на 10.09.1925г. В нея се посочва, че училището съществува и преди това, но точна година не се споменава. Подобна на Горната махала, и тук обучението в началото се води в пристройка към черквата. Има три класни стаи и една малка за учителите. През пролетта на 1928г. постройката е силно повредена от земетресение. Налага се построяването на ново училище. Към средствата, отпуснати от държавата за тази цел, се добавят и средства от самите хора на селото. Така на 16.11.1929 г. учениците са настанени в нова сграда, построена от “Дипозе” със съдействието на жителите на общината. През януари 1930г. се отваря и вечерно училище с 28 ученици. На 26.01.1930г. се устройва детско утро с учениците от двете махали и на училището се дава името “Борис ІІІ”.

          През 1931 г. се открива и първият прогимназиален клас. На 16.09.1937 г. със Заповед № 13263 от 27 август от тази година на Министерството на народното просвещение се открива и трети прогимназиален клас. Постепенно от начално училището прераства в основно.

          От учебната 1945/1946 г. по предложение на учителския съвет се приема ново име – “Асен Златаров”.

          На 25.04.1960 г. започва строеж на пристройка към учебната сграда, състояща се от седем нови помещения – работилници и кабинети. С това се създават условия за разкриване на осми клас през учебната 1962/1963 г. Тогава се открива и общежитие за осмокласниците от селата Татарево и Сираково. След закриване на прогимназията в с.Татарево на 15.ІХ.1967г. учениците от това село постъпват в училището в с.Брястово. След 3-4 години поради същите причини в него започват да учат и учениците от прогимназията в с.Сираково и всички ученици от началния и прогимназиалния курс от с.Спахиево.

          На 15.09.1976 г. се открива новата сграда на училището в с.Минерални бани, чиято първа копка е направена на 7.ІІІ.1967 г. В нея постъпват и ученици от прогимназиалния курс на училището в с.Сусам. Педагогическият персонал наброява 26 човека.

          От 01.09.1985г. училището прераства в ЕСПУ “Проф. д-р Асен Златаров” и в него се обучават ученици от І до Х клас. През учебната 1990/1991 г. се открива ХІ клас с професионална насоченост – учениците се обучават по професиите “Оператор – отчетник” и “Монтьор по електрообзавеждане”. Общият брой на учениците в училището е около 400.

          На 11.11.1992 г. началните училища в селата Сусам и Татарево са обособени като филиали към училището.

          От учебната 1997/1998 г. поради липса на ученици в гимназиалния етап, училището отново се преобразува в основно.

          От учебната 2008/2009 г. със заповед на Министъра на образованието и науката № РД-14396 от 29 юли 2008 г.и с цел създаване на по-добри условия за учениците, завършващи VІІ и VІІІ клас да кандидатстват в непрофилирани и профилирани общообразователни паралелки в рамките на община Минерални бани, училището е преобразувано в средно общообразователно.

muzei_obraz_3

 

Писмо от Националния музей на образованието в гр.Габрово, в което се посочва, че училището в с.Минерални бани е приемник на училището в с.Брястово

 

 

 

 

 

186_arh.e.22_1186_arh.e.22_2186_arh.e.22_3186_arh.e.22_4186_arh.e.22_5186_arh.e.22_6

Първите страници от летописната книга на Брястовското училище, откъдето черпим сведения за просветното дело в края на ХІХ век и началото на нашето училище

 

glavna_kniga_1

glavna_kniga_1_1glavna_kniga_1_2

Корицата и страници от Главната книга на Брястовското училище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 24 май 2005 г. училището отбеляза 160 години просветно дело в община Минерални бани и 120 години от създаването на училището в с.Брястово, чийто приемник е

СОУ“Проф. д-р Асен Златаров” - Минерални бани
 

KNIJKA

Корицата на книжката

 

 

 

 

 

На 24 май 2015 г., на сцената в общинския център, бивши и настоящи ученици и служители в СОУ “Проф. д-р Асен Златаров” - Минерални бани  честваха 170 години просветно дело в община Минерални бани и 130 години от създаването на училището ни, приемник на Брястовското първоначално училище