петък 24, май 2024г.
За училището

Съдържание на съобщението:

МОЕТО УЧИЛИЩЕ –
МОЯТА МЕЧТА

Моето училище е свято.
Малко е, но е богато.
Денем в него всички учим
в бъдеще, за да сполучим.
Но макар и да сме малки,
тр (...)