петък 22, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 01.08.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Правилник за устройството и дейността на обществените съвети


Съдържание на съобщението:

Правилник за устройството и дейността на обществените съвети може да намерите тук