петък 22, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 01.08.2020г.
Кратък текст на съобщението:

СЪСТАВ


Съдържание на съобщението:

Представители на родителите в Обществения съвет към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“:

1. Адриана Николова председател

2. Станимира Господинова основен член

3. Мариана Данаилова – основен член

4. Николина Иванова – основен член

1. Снежа Райкова – резервен член

2. Елена Атанасова – резервен член

3. Мюмюне Хюсню - резервен член

4. Траяна Василева - резервен член

Представители на финансиращия орган в Обществения съвет към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“:

1. Гинка Тенчева – основен член

2. Билял Билял  – резервен член

Общественият съвет към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани е избран за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години.