петък 22, септември 2023г.
Родители
Кратък текст на съобщението:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа


Съдържание на съобщението:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf