неделя 09, май 2021г.
Родители
Съобщението е:
неопределено
Кратък текст на съобщението:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа


Съдържание на съобщението:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор