петък 22, септември 2023г.
Родители
Кратък текст на съобщението:

Кратък наръчник за родители за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа


Съдържание на съобщението:

Кратък наръчник за родители за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?+sharing