неделя 09, май 2021г.
Родители
Съобщението е:
неопределено
Кратък текст на съобщението:

СЪОБЩЕНИЕ за началото на учебната година


Съдържание на съобщението:

Уважаеми родители, откриването на 2020/2021 учебна година ще бъде от 09,00 часа в двора на училището. Заповядайте!


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор