петък 22, септември 2023г.
Родители

Съдържание на съобщението:

О   Б   Я  В   А

СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН  ЗЛАТАРОВ” – МИНЕРАЛНИ БАНИ

приема за учебната 2021/2022 година младежи и девойки в осми клас по специалността

 

 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ

И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ” /СПА/

 

от професионално направление „ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

ОБУЧЕНИЕТО Е ЕДИНСТВЕНО ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

                   Приетите:

 • Получават стипендии;
 • Ползват безплатен превоз;
 • Ползват 50% намаление на обедното хранене

 

               Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като  сбор от удвоения

брой точки от НВО  по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Биология и здравно образование и Химия и

опазване на околната среда от свидетелството за основно образование. Срок на обучение – 5 години.

                       

            Срокове за подаване на документи:

 • Подаване на документи за I етап – от 5 до 7 юли 2021 г.
 • Обявяване на приетите от I етап – до 13 юли 2021 г.
 • Записване на приетите на I етап и подаване на заявления за участие във II етап – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на приетите от II етап – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите от II етап – до 22 юли 2021 г.
 • Обявяване на свободните места – 23 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за III етап – 26 - 27 юли 2021 г.
 • Обявяване на приетите от III етап – 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите от III етап – 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на свободните места – 02 август 2021 г.
 • Попълване на свободните места – до 10 септември 2021 г.

 

            Документи се подават в определените от РУО пунктове или онлайн

 

За справки:  03722/2311 - канцелария; 0884 988112 – директор; сайт на училището http://sou-minbani.com