петък 22, септември 2023г.
Самостоятелна форма на обучение

Съдържание на съобщението:

ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РЕДОВНАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Предмет

Клас

Дата

НачалоБЕЛ- ЗУЧ

V, VІ, VІІ

11.05.

9,00


Музика- ЗУЧ

V, VІ, VІІ

11.05.

14,00


Математ.- ЗУЧ

V, VІ, VІІ

12.05.

9,00


Техн и предпр ЗУЧ

V, VІ, VІІ

12.05.

14,00


Матем.- ИУЧ

V, VІ, VІІ

13.05.

9,00


ФВС- ЗУЧ

V, VІ, VІІ

13.05.

14,00


Биология-ЗУЧ

VІІ

14.05.

9,00


АЕ- ИУЧ

VІ, VІІ

14.05.

14,00


ИТ- ИУЧ

V

14.05.

14,00


История- ЗУЧ

V, VІ, VІІ

15.05.

9,00


ИТ-ЗУЧ

V, VІ, VІІ

15.05.

14,00


География- ЗУЧ

V, VІ, VІІ

18.05.

9,00


БЕЛ- ИУЧ

V, VІ, VІІ

18.05.

14,00


Физика-ЗУЧ

VІІ

19.05.

9,00


АЕ-ЗУЧ

V, VІ, VІІ

19.05.

14,00


Химия-ЗУЧ

VІІ

20.05.

9,00


ЧП

V,

20.05.

9,00


Изобр.изк.-ЗУЧ

V,VІ, VІІ

20.05.

14,00