неделя 23, юни 2024г.
Национално външно оценяване
Кратък текст на съобщението:

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


Съдържание на съобщението:

НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

Дати за Национално външно оценяване за учебната 2020/2021 година в ІV клас:

БЕЛ-27.05.2021 г., начало 10,00 часа; Математика-28.05.2021 г., начало 10,00 часа

 

Дати за Националното външно оценяване на учебната 2020/2021 г. в VІІ клас:

БЕЛ-16.06.2021 г., начало 09,00 часа; Математика-18.06.2021 г., начало 09,00 часа; Чужд език (по желание на ученика)-17.06.2021 г., начало 09,00 часа

 

График на дейностите по приемането на ученици в СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров" за учебната 2020/2021 г.:

  •  Подаване на документи за участие в първи етап на класиране - от 05.07.2021 г. до 05.07.2021 г.
  • Записване на приетите ученици след първи етап на класиране и приемане на заявления за участие във втори етап на класиране - до 16.07.2021 г.;
  • Обявяване на списъците на записаните ученици след второ класиране - до 20.07.2021 г.;
  • Записване на приетите ученици след втори етап на класиране - до 22.07.2021 г.;
  • Обявяване на списъците на записаните ученици след второто класиране23.07.2021 г.;
  • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране-26-27.07.2021 г.
  • Записване на приетите ученици след трети етап на класиране - до 30.07.2021 г.;
  • Обявяване списъците на записаните ученици след третото класиране - 02.08.2021 г.;
  • Записване на ученици за попълване на незаетите места след третия етап на класиране - до 10.09.2021 г.

 

 

Комисията по приемане и записване на ученици работи всеки делничен ден от 08,00 часа до 16,30 часа в учителската стая.