понеделник 24, юни 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Кратък текст на съобщението:

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ


Съдържание на съобщението:

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ тук