петък 22, септември 2023г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Дата на публикуване: 18.09.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Форми на обучение за учебната 2023/2024 година


Съдържание на съобщението:

През учебната 2023/2024 година в СУ "Проф. д-р Асен Златаров" се обучават ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор