неделя 23, юни 2024г.
Раздел "Декларации по чл.220 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование"
ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.220, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Длъжност Име и фамилия Дата на подаване вх. №
Старши учител учител Айше Али 19.09.2022г. 30
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Росица Делева 19.09.2022г. 11
Учител учител по теоретично обучение Недялка Керемидчиева 19.09.2022г. 23
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Стефани Петрова 19.09.2022г. 27
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Ива Кирева 19.09.2022г. 24
Старши учител по история и цивилизации Севда Пелтекова 19.09.2022г. 9
Старши учител по математика Татяна Кехайова 19.09.2022г. 10
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Севим Мухарем 19.09.2022г. 12
Старши учител - начален етап Даниела Йорданова 19.09.2022г. 14
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Гергана Петева 19.09.2022г. 13
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Лозка Ангелова 19.09.2022г. 15
Учител по математика Маргарита Русева 19.09.2022г. 16
Учител по музика Делян Делев 19.09.2022г. 17
Старши учител - начален етап Нина Петрова 19.09.2022г. 18
Старши учител по английски език Анна Тодорова 19.09.2022г. 19
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Николина Георгиева 19.09.2022г. 20
Старши учител - начален етап Оля Атанасова 19.09.2022г. 21
Заместник директор заместник-директор Жулиета Тодева 19.09.2022г. 22
Учител в група за целодневна организация на учебния ден Венета Гочева 19.09.2022г. 25
Старши учител - начален етап Софка Найденова 19.09.2022г. 26
Старши учител - начален етап Румяна Радева 19.09.2022г. 28
Учител Физическо възпитание и спорт Иван Ванчев 19.09.2022г. 29
Старши учител по природни науки Живко Костадинов 19.09.2022г. 31