четвъртък 08, юни 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 18.04.2023г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Дата на публикуване: 18.04.2023г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Дата на публикуване: 16.01.2023г.

Професионално обучение в СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - Минерални бани

Дата на публикуване: 20.09.2021г.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“