петък 23, април 2021г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
9 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 17 16.09.2020г.
8 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 14 16.09.2020г.
7 а 7 11.09.2020г.
6 а 6 11.09.2020г.
5 б 10 11.09.2020г.
5 а 10 11.09.2020г.
4 а 3 11.09.2020г.
3 а 4 11.09.2020г.
2 а 4 11.09.2020г.
1 а 3 11.09.2020г.