петък 24, май 2024г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
9 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 12 28.09.2023г.
8 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 11 28.09.2023г.
12 a ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 19 28.09.2023г.
11 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 16 28.09.2023г.
10 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 15 28.09.2023г.
7 а 4 28.09.2023г.
6 а 2 28.09.2023г.
5 а 4 28.09.2023г.
4 а 11 28.09.2023г.
3 а 5 28.09.2023г.
2 а 4 28.09.2023г.
1 а 9 28.09.2023г.