четвъртък 08, юни 2023г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
10 a ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 19 16.09.2021г.
9 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 16 16.09.2021г.
8 а ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ СПЕЦИАЛНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ 15 16.09.2021г.
7 а 8 16.09.2021г.
6 а 1 16.09.2021г.
5 а 1 16.09.2021г.
4 а 1 16.09.2021г.
3 а 4 16.09.2021г.
2 а 2 16.09.2021г.
1 а 2 16.09.2021г.