петък 22, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Живко Костадинов
Длъжност:
Старши учител по природни науки
Учебни предмети по които преподава:
Биология и здравно образование Анатомия и физиология
Ден и час за консултации:
Вторник от 14,20 часа