петък 24, май 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Румяна Радева
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в начален етап
Ден и час за консултации:
Понеделник и петък, от 13,40 часа