петък 22, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Оля Атанасова
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в начален етап
Ден и час за консултации:
Четвъртък от 13,40 часа