петък 22, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Жулиета Тодева
Длъжност:
Главен учител по български език и литература
Учебни предмети по които преподава:
Български език и литература, Руски език
Ден и час за консултации:
Четвъртък от 13,40 часа