петък 22, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Анна Тодорова
Длъжност:
Старши учител по английски език
Учебни предмети по които преподава:
Английски език
Ден и час за консултации:
Сряда от 13,40 часа