петък 22, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Снежа Райкова
Длъжност:
Учител по български език и литература
Учебни предмети по които преподава:
Български език и литература, Английски език
Ден и час за консултации:
Петък от 13,40 часа