понеделник 24, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Татяна Кехайова
Длъжност:
Старши учител по математика
Учебни предмети по които преподава:
Математика,Технологии и предприемачество, Предприемачество
Ден и час за консултации:
Четвъртък от 13,40 часа