понеделник 24, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Маргарита Русева
Длъжност:
Учител по математика
Учебни предмети по които преподава:
Математика, Информационни технологии
Ден и час за консултации:
Понеделник от 13,20 часа