петък 22, септември 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Севда Пелтекова
Длъжност:
Старши учител по история и цивилизации
Учебни предмети по които преподава:
История и цивилизации, География и икономика, Философия
Ден и час за консултации:
Сряда от 13,40 часа