неделя 23, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Даниела Йорданова
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Физическо възпитание и спорт, Математика
Ден и час за консултации: