понеделник 24, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Недялка Керемидчиева
Длъжност:
Учител учител по теоретично обучение
Учебни предмети по които преподава:
спезиални предмети
Ден и час за консултации: