неделя 23, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Нина Петрова
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети в начален етап Английски език - 2, 3 и 4 клас
Ден и час за консултации:
Сряда от 13,40 часа