неделя 23, юни 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
19.09.2024г. 21.09.2023г.

Мерки за подобряване на резултатите на учениците за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
14.09.2024г. 18.09.2023г.

Форми на обучение за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
14.09.2024г. 18.09.2023г.

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
15.09.2024г. 14.09.2023г. за сведение:

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 г.

Русева, Маргарита
15.09.2024г. 14.09.2023г. за сведение:

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 г.

Русева, Маргарита
30.09.2025г. 14.09.2023г. за сведение:

Стратегия за развитие на училището 2023/2024 г.

Русева, Маргарита
15.09.2024г. 14.09.2023г.

Етичен кодекс

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ПРЕЗ 2022/2023 год.

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2022/2023 год.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Русева, Маргарита
30.12.2023г. 15.09.2022г.

Учебен план

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
31.12.2022г. 04.09.2020г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
31.12.2024г. 04.09.2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

покажи съдържаниепокажи съдържание
,