неделя 22, май 2022г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 04.09.2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
30.12.2023г. 04.09.2020г.

Програма равни възможности

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
30.12.2023г. 04.09.2020г.

Програма превенция

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
31.12.2022г. 04.09.2020г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
31.12.2022г. 04.09.2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
30.12.2023г. 04.09.2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
30.12.2023г. 04.09.2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея