четвъртък 08, юни 2023г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 год.

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ПРЕЗ 2022/2023 год.

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Русева, Маргарита
15.09.2023г. 18.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2022/2023 год.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Русева, Маргарита
30.12.2023г. 15.09.2022г.

Учебен план

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
31.12.2022г. 04.09.2020г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
31.12.2024г. 04.09.2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

покажи съдържаниепокажи съдържание
,