неделя 22, май 2022г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

Отчет за учебната 2020/2021 година

Костадинова, Славея

Отчет за учебната 2019/2020 година

Костадинова, Славея

ПРОТОКОЛИ

Костадинова, Славея
Отчет за учебната 2017/2018 година Костадинова, Славея
СЪСТАВ Костадинова, Славея
ПОКАНА за създаване на обществен съвет към училището Костадинова, Славея

Правилник за устройството и дейността на обществените съвети

Костадинова, Славея
Отчет за учебната 2018/2019 година Костадинова, Славея

Отчет за учебната 2016/2017 година

Костадинова, Славея