понеделник 15, юли 2024г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

ПРОТОКОЛИ

,

Отчет за учебната 2022/2023 година

Костадинова, Славея

Отчет за учебната 2021/2022 година

Костадинова, Славея

Отчет за учебната 2020/2021 година

,

Отчет за учебната 2019/2020 година

,

Отчет за учебната 2017/2018 година

,

СЪСТАВ

,
ПОКАНА за създаване на обществен съвет към училището ,

Правилник за устройството и дейността на обществените съвети

,

Отчет за учебната 2018/2019 година

,

Отчет за учебната 2016/2017 година

,