петък 24, май 2024г.
Целодневна организация на учебния ден
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2024г. 14.09.2023г. за сведение:

Училищна програма за ЦДО на учебната 2023/2024 г.

Русева, Маргарита
30.12.2023г. 04.09.2020г.

Училищна Програма за целодневно обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
,