понеделник 24, юни 2024г.
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
Кратък текст на съобщението:

ГРАФИК ЗА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Съдържание на съобщението:

ГРАФИК

ЗА ЗАНЯТИЯТА

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Група

Ръководител

Ден и час на провеждане

Брой

часове

Място на провеждане

ДО по БЕЛ –

1 клас

Нина Петрова

Вторник

13.40 – 14.15

15.40 – 16.15

3

класна стая

ДО по БЕЛ –

2 клас

Софка Найденова

Вторник

13.40 – 14.15

Сряда

12.20 – 12.55

3

Игротека 1

ДО по БЕЛ –

3 клас

Оля Желева

Сряда

15.00 – 16.15

2

класна стая

ДО по БЕЛ –

4 клас

Румяна Радева

Понеделник

15.00 – 15.40

Сряда

15.00 – 15.40

2

Кабинет по Физика и химия

ДО по БЕЛ –

6 клас

Жулиета Тодева

Понеделник

15.00 – 15.40

Вторник

15.40 – 16.20

2

Кабинет по БЕЛ

ДО по МАТЕМАТИКА – 7 клас

Татяна Кехайова

Четвъртък

15.00 – 15.40

Вторник

15.40 – 16.20

2

Кабинет по Математика

За повече информация за проекта посетете https://podkrepazauspeh.mon.bg/