четвъртък 02, декември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 19.11.2021г.
Кратък текст на новината:

НОВО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА 3 КЛАС


Съдържание на новината:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МОН осигурява безплатни неинвазивни тестове за изследване на наличие на коронавирус в слюнката на учениците от начален етап. В тази връзка ви уведомявам, че учениците от 1 до 4 клас няма да участват в ротацията на паралелките, които учат от разстояние в електронна среда. За да посещава присъствени учебни занятия даден ученик от тези паралелки до края на извънредното положение, е необходимо или да бъде тестван, или родителите да осигурят необходимите условия за синхронно обучение от разстояние на детето си. За да учи дадена паралелка присъствено, е необходимо поне 50% от родителите да са подали декларации за съгласие за тестване. В момента учениците от 1, 2 и 4 клас учат присъствено, като се тестват 2 пъти седмично. За 3 клас от общо 19 родители, съгласие са заявили 7. Приканвам родителите на ученици от 3 клас, които все още не са подали декларации за съгласие, да го направят. Присъственото обучение осигурява на учениците по-добри условия за усвояване на учебното съдържание в сравнение с обучението в електронна среда. Във фейсбук страницата на училището ни са публикувани снимки от тестването на учениците с цел родителите да видят, че тестването не е неприятно за учениците и че под формата на игра самите ученици участват в процеса.

Декларации за съгласие на родителите за тестване на учениците за могат да бъдат подадени до 16 часа на 19.11.2021 г. и от 13,00 часа до 16,00 часа на 22.11.2021 г.


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор