четвъртък 02, декември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.11.2021г.
Кратък текст на новината:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 3 КЛАС


Съдържание на новината:

Уважаеми родители на ученици в 3 клас,

след проучване на нагласите на родителите за тестване на учениците от начален етап, се разрешава присъственото обучение на учениците от тези класове за периода на ОРЕС при условие, че ученикът покаже отрицателен резултат на теста. В тази връзка учениците от 3 клас, чиито родители са дали съгласие за тестване, ще бъдат проверявани 2 пъти седмично с неинвазивни тестове (в първия учебен ден от седмицата и четвъртък, или при връщане на ученика в училище след отсъствие от присъствени учебни занятия), след което ще започват присъствените занятия. Необходимо е учениците, които ще бъдат тествани, да не са поемали храна и вода 30 минути преди тестването,  което ще се извършва от 7,50 до 8,20 в посочените дни.

Родителите, които не са дали съгласие за тестване, са длъжни да осигурят участието на децата си в учебните часове чрез средствата на комуникационните технологии в платформата Teams.

В дните, в които ще се провежда тестване, графикът на часовете е следния:

08,00 – 08,20 – тестване

1 час – 08,20 – 09,00

2 час – 09,05 – 09,45

3 час – 09,50 – 10,30     Голямо междучасие: 10,30 – 10,45

4 час – 10,45 – 11,25

5 час – 11,30 – 12,10

6 час – 12,20 – 13,00

Графикът за следобедните занимания не се променя.


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор