четвъртък 02, декември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.11.2021г.
Кратък текст на новината:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 23.11.2021 Г. ДО 03.12.2021 Г.


Съдържание на новината:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

съгласно т. 18 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, т. 3 от Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и

Писмо от РЗИ – Хасково с изх. № 11-01-8#29/19.11.2021 г., за периода от 23.11.2021 г. до 03.12.2021 г. включително, учениците от 5, 6, 7, 8, 9 и 10 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез платформата Teams.

Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, продължават да се обучават присъствено.

Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, чиито родители НЕ са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, продължават да се обучават от разстояние в електронна среда чрез платформата Teams, което родителите са длъжни да осигурят.

Графикът на часовете не се променя.

За настъпили промени ще бъдете информирани допълнително.


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор