петък 03, декември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 23.11.2021г.
Кратък текст на новината:

НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 24.11.2021 Г. ДО 07.12.2021 Г.


Съдържание на новината:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

съгласно т. 19 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, т. 4 от Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и Писмо от РЗИ – Хасково, имаме ново нареждане:

1.1. За периода 24.11.2021 г. – 30.11.2021 г. включително учениците от 5, 6 и 7 клас се обучават присъствено, а учениците от 8, 9 и 10 клас се обучават от разстояние в електронна среда чрез платформата MS Teams.

1.2. За периода от 01.12.2021 г. до 07.12.2021 г. включително учениците от 8, 9 и 10 клас  се обучават присъствено, а учениците от 5, 6 и 7 клас се обучават от разстояние в електронна среда чрез платформата MS Teams.

Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, продължават да се обучават присъствено.

Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, чиито родители НЕ са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, продължават да се обучават от разстояние в електронна среда чрез платформата Teams, което родителите са длъжни да осигурят.

Графикът на часовете не се променя.

За настъпили промени ще бъдете информирани допълнително.


Публикувано от:
Костадинова, Славея
Директор