петък 27, януари 2023г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
29.12.2023г. 30.03.2021г.

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
14.09.2021г. 11.09.2020г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

покажи съдържаниепокажи съдържание
,
30.12.2023г. 04.09.2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

,