петък 23, април 2021г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
29.12.2023г. 30.03.2021г.

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
14.09.2021г. 11.09.2020г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея
31.12.2022г. 04.09.2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Костадинова, Славея